Przyrządy robocze kombajnów.

Przyrządy żniwne ze ślimakiem.

Przyrządy robocze

Przyrządy robocze kombajnów.

Przyrządy żniwne ze ślimakiem.