SHREDLAGE®

Więcej mleka, zdrowsze zwierzęta.

Technologia kondycjonowania kukurydzy na kiszonkę znana pod marką SHREDLAGE® powoduje intensywny rozpad materiału i wielokrotnie zwiększa powierzchnię sieczki. Poprawia to strukturę kiszonki w żwaczu krowy.

SHREDLAGE®

Więcej mleka, zdrowsze zwierzęta.

Technologia kondycjonowania kukurydzy na kiszonkę znana pod marką SHREDLAGE® powoduje intensywny rozpad materiału i wielokrotnie zwiększa powierzchnię sieczki. Poprawia to strukturę kiszonki w żwaczu krowy.

SHREDLAGE®. Metoda.

SHREDLAGE® to szeroko stosowana już w USA metoda kondycjonowania kukurydzy na kiszonkę. Kukurydza jest siekana na duże kawałki o długości od 26 do 30 milimetrów. Decydujące znaczenie ma następujące potem kondycjonowanie z wykorzystaniem technologii SHREDLAGE® Corncracker. Walce Corncracker z przeciwbieżnym rowkiem spiralnym całkowicie rozdrabniają kolby i rozcierają ziarna, umożliwiając ich zupełne rozgniatanie. Dodatkowo struktura łodyg zostaje bardzo skutecznie rozbita także w kierunku wzdłużnym, a specjalna struktura walców zdziera korę. Tę specjalną metodę kondycjonowania można osiągnąć wyłącznie dzięki oryginalnym walcom Corncracker SHREDLAGE®. Firma CLAAS nabyła tę chronioną patentami technologię znaną na świecie pod nazwą SHREDLAGE®. Podobnie jak znane walce z zębami o profilu piły walce Corncracker SHREDLAGE® powstają w CLAAS Industrietechnik w Paderborn.

Intensywne rozgniatanie materiału wielokrotnie zwiększa powierzchnię sieczki, co umożliwia znacznie lepszą fermentację bakteryjną w trakcie zakiszania, a przede wszystkim podczas trawienia w żwaczu krowy.

Testy przeprowadzone w 2012 r. przez Uniwersytet Wisconsin w USA wykazały, że SHREDLAGE® znacznie zwiększa efekt strukturalny kiszonki kukurydzianej w żwaczu krowy, a jednocześnie poprawia dostępność skrobi zawartej we wszystkich częściach rośliny. Dzięki temu codzienna wydajność mleczna w badanych stadach wzrosła nawet o dwa litry na krowę. Przyjazna dla krowich żołądków struktura kiszonki dodatkowo poprawia stan zdrowia zwierząt.

Oprócz większej mleczności i lepszego stanu zdrowia zwierząt SHREDLAGE® oferuje producentom mleka dodatkowe korzyści. Przez optymalne przygotowanie skrobi można zredukować użycie koncentratów paszowych przy zwiększonej wydajności mlecznej. Możliwe jest również ograniczenie lub nawet wyeliminowanie dodawania komponentów o złożonej strukturze, takich jak słoma, co prowadzi do dalszych potencjalnych oszczędności.


-

SHREDLAGE® również dla byków opasowych?

Wpływ żywienia bydła opasowego metodą SHREDLAGE® nie był do tej pory badany. Właśnie dlatego grupa robocza z uczelni w Osnabrück po raz pierwszy zbadała żywienie zwierząt w niemieckim Münster. Badanie przeprowadzono na 72 bykach rasy simentalskiej.

Podczas badania trwającego 243 dni jedną grupę żywiono wymieszaną dawką całkowitą (TMR) SHREDLAGE® bez słomy, a drugiej podawano wymieszaną dawkę całkowitą (TMR) krótko pociętej sieczki ze słomą.

Celem badania była ocena wpływu karmienia metodą SHREDLAGE® na wyniki tuczenia, stan zdrowia i wartość rzeźną buhajów rasy simentalskiej.

Dodatkowo przeprowadzono pomiary ugniecenia dłuższej sieczki.

Twórcy.

Twórcami technologii kondycjonowania SHREDLAGE® są Ross Dale i Roger Olsen. Pracują oni jako doradcy ds. żywienia zwierząt w amerykańskich przedsiębiorstwach zajmujących się hodowlą krów mlecznych.

Już przed kilkoma laty zauważyli oni zalety kiszonek kukurydzianych pociętych na fragmenty o dużej długości, produkowanych z roślin o rozstrzępionych włóknach. Wcześniej jako doradcy zajmujący się żywieniem zwierząt przez lata byli zwolennikami krótkich długości cięcia, mając świadomość, że nie spełniają one w optymalny sposób wymagań fizjologii krowich żołądków. Tworzenie warstwy paszy w żwaczu było utrudnione, co jednocześnie zmniejszało jego aktywność. W związku z tym konieczne było ograniczanie zawartości kiszonki kukurydzianej w racjach pasz.

W 2008 r. Roger Olsen wraz ze swoim ojcem i Rossem Dalem opracował pierwszy prototyp nowego Corncrackera SHREDLAGE®. W ten sposób udało się osiągnąć efekt intensywnego kondycjonowania roślin i ziarna przy bardzo dużych długościach cięcia. W ciągu niezwykle krótkiego czasu stworzono działający egzemplarz, po którym powstało pięć różnych modeli przeznaczonych do testów na polach. Na zakończenie Dale i Olsen wybrali najbardziej wydajny Corncracker i wyposażyli w niego 25 sieczkarni polowych CLAAS JAGUAR. Tak wyglądały początki historii sukcesu.

SHREDLAGE® dociera do Europy.

Roger Olson i Ross Dale będą wspierać firmę CLAAS podczas wprowadzania produktu na rynek europejski oraz w jego dalszym rozwoju. W ramach tego będą uczestniczyć w różnych imprezach.